Björkedal gård genomgår just nu ett ägarbyte. Därav är all verksamhet pausad tillsvidare.